Mundesi punesimi ne Globex

Ofroj vend pune Shef/e Finance
Globex Shpk, është një kompani me eksperiencë 20 vjeçare ne tregtimin e produkteve ushqimore si: bulmet, miell, te konservuara dhe nje game te gjere mishi e nenproduktesh te tij. Sot jemi prezente në të gjithë tregun shqiptar me një gamë të gjerë produktesh. Për shkak të zgjerimit të vazhdueshëm kompania është në kërkim të stafit të ri energjik dhe me dëshirë për rritje profesionale.

Detyrat dhe Pergjegjesite

• Planifikon, drejton dhe koordinon aktivitetet financiare të punonjësve në zyra dhe departamente.
• Ka përgjegjësi të ndërtojë një sistem raportimi financiar sipas kërkesave të menaxhimit të lartë.
• Administron procedurat e kontabilitetit dhe garanton saktësinë e regjistrimit të veprimeve financiare.
• Përgatit raportet financiare sipas akteve ligjore në fuqi, rregulloreve dhe bordit të drejtuesve të kompanisë.
• Në plan afatmesëm të luajë rol koordinues dhe të asistojë menaxhimin e lartë në përgatitjen e buxhetit të kompanisë.
• Mbikëqyr rrjedhën e parasë dhe instrumentat financiarë, duke bërë edhe pagesat përkatëse sipas datave të caktuara.
• Shikon raportet përmbledhëse për të përcaktuar bilancet.
• Bën raportime ditore te eprori i drejtpërdrejtë.


Kualifikimet / Kërkesat

• Të ketë përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik, dega Financë-Kontabilitet
• Të njohë shumë mirë legjislacionin fiskal.
• Të ketë eksperiencë pune (minimalisht 5 vjet eksperiencë pune).
• Të zotërojë njohuri të programeve të Kontabilitetit.
• Të njohë Standartet Ndërkombetare të Kontabilitetit.
• Të jetë serioze dhe e përgjegjshme në punë.
• Të zotërojë gjuhën angleze.


Si të aplikoni:

Për të aplikuar për ketë mundësi, ju lutem dergoni CV tuaj, duke përcaktuar pozicionin për të cilin aplikoni, në adresën: hr@globex.al Afati i fundit i aplikimit eshte data 20.06.2018

Tek ne Cv-ja juaj është e sigurt dhe do të trajtohet në konfidencialitet të plotë.Ofroj vend pune Agjent Shitje
Globex Shpk, është një kompani me eksperiencë 20 vjeçare ne tregtimin e produkteve ushqimore si: bulmet, miell, te konservuara dhe nje game te gjere mishi e nenproduktesh te tij. Sot jemi prezente në të gjithë tregun shqiptar me një gamë të gjerë produktesh. Për shkak të zgjerimit të vazhdueshëm kompania është në kërkim të stafit të ri energjik dhe me dëshirë për rritje profesionale.

Detyrat dhe Pergjegjesite

· Promovon produktet e kompanise dhe kryen shitjet direkte per keto produkte.
· Mban kontakte te vazhdueshme me klientet ne lidhje me kerkesat e tyre.
· Rregjistron te dhenat per porosite dhe shitjet.
· Kujdeset per merchandising duke vendosur materiale te ndryshme promocionale si: postera etj.
· Hapja e pikave te reja te shitjes.
· Raportimi i shitjeve ditore tek menaxheri i shitjeve.


Kualifikimet / Kërkesat

· Te kete mbaruar shkollen e Mesme. Universiteti perben avantazh.
· Kandidati duhet të ketë aftësi tregëtimi.
· Në aspektin personal duhet të jetë i motivuar për arritjen e rezultateve.
Te disponoj patente te klasit B.


Si të aplikoni:

Për të aplikuar për ketë mundësi, ju lutem dergoni CV tuaj, duke përcaktuar pozicionin për të cilin aplikoni, në adresën: hr@globex.al
Afati i fundit i aplikimit eshte data 30.06.2018

Tek ne Cv-ja juaj është e sigurt dhe do të trajtohet në konfidencialitet të plotë.